Bảng tham khảo phim cách nhiệt 3M
(dán kính lẻ theo nhu cầu)

giá dán kính lái 3m chính hãng

Kính lái (kính trước, kính chắn gió)

Quý khách có thể tham khảo giá dán lẻ kính trước (lái) như sau:
+ Mã Ceramic 70 từ 2.400.000 vnđ
+ Mã IR50 từ 3.300.000 vnđ
+ Mã CR60 và CR70 từ 5.700.000 vnđ
+ Mã CR50 từ 6.500.000 vnđ
Xem bảng giá đầy đủ tại: Bảng giá các gói phim cách nhiệt 3M (áp dụng từ 03/2024)

giá dán kính tài 3m chính hãng

Kính tài (kính sườn, kính ghế tài, kính tài)

Quý khách có thể tham khảo giá dán lẻ kính tài (tính như giá kính sườn) như sau:
+ Mã Ceramic 15 và Ceramic 35 từ 1.400.000 vnđ
+ Mã IR15 và IR25 từ 1.800.000 vnđ
+ Mã CR20 và CR40 từ 2.600.000 vnđ
Xem bảng giá đầy đủ tại: Bảng giá các gói phim cách nhiệt 3M (áp dụng từ 03/2024)

giá dán kính sườn 3m chính hãng

Kính giữa (kính sườn, kính hông, kính ghế phụ)

Quý khách có thể tham khảo giá dán lẻ kính giữa (sườn) như sau:
+ Mã Ceramic 15 và Ceramic 35 từ 1.400.000 vnđ
+ Mã IR15 và IR25 từ 1.800.000 vnđ
+ Mã CR20 và CR40 từ 2.600.000 vnđ
Xem bảng giá đầy đủ tại: Bảng giá các gói phim cách nhiệt 3M (áp dụng từ 03/2024)

giá dán kính sau 3m chống nóng

Kính lưng (kính sau)

Quý khách có thể tham khảo giá dán lẻ kính trước (lái) như sau:
+ Mã Ceramic 15 và Ceramic 35 từ 1.700.000 vnđ
+ Mã IR15 và IR25 từ 2.300.000 vnđ
+ Mã CR20 và CR40 từ 4.100.000 vnđ
Xem bảng giá đầy đủ tại: Bảng giá các gói phim cách nhiệt 3M (áp dụng từ 03/2024)

giá dán kính trời 3m chống nắng

Kính trời (giếng trời, kính trần, kính ngắm sao, kính đêm)

Quý khách có thể tham khảo giá dán lẻ kính trời (tính như giá sườn) như sau:
+ Mã Ceramic 15 và Ceramic 35 từ 1.400.000 vnđ
+ Mã IR15 và IR25 từ 1.800.000 vnđ
+ Mã CR20 và CR40 từ 2.600.000 vnđ
Xem bảng giá đầy đủ tại: Bảng giá các gói phim cách nhiệt 3M (áp dụng từ 03/2024)